Naše služby

Kdo stojí za nejlepšími službami architekta & FAQ

Monika Gregušková. majitelka společnosti, absolvovala FA ČVUT v roce 1993.

Proč si k rekonstrukci a zařizování interiéru přizvat architekta?

 • architekt vám může poskytnou kompletní služby, zahrnující nejen návrh interiéru, ale také návrh stavebních úprav, včetně veškerého technického vybavení
 • zná příslušné předpisy, normy a zásady
 • zná provozní prostorové souvislosti
 • zná stavební materiály a jejich vhodnost použití z hlediska technické funkčnosti a estetiky
 • aktivně spolupracuje s dalšími profesemi
 • je schopen dozorovat a koordinovat prováděnou realizaci

Jaká je cena za návrh interiéru?

 • liší se podle velikosti a typu projektu
 • většinou je stanovena jako procentuální podíl z nákladů na realizaci (u rozsáhlejších projektů a realizací)
 • cena služeb může být stanovena jako paušální částka (tam, kde se dá dobře odhadnout předpokládaný rozsah práce)
 • hodinovou sazbou (na základě časového odhadu práce, za konzultační nedou dozorovou činnost)

Kdy přizvat architekta ke spolupráci?

 • ve fázi, kdy váš projekt vzniká
 • u staveb by měl mít architekt hlavní slovo už počátku projektu. Je schopen vidět věci v širších souvislostech a dokáže tvarovat prostor tak, aby vyhovoval vašim potřebám jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska vašeho estetického cíle
 • u interiérů je výhodou, když je architekt přizván ke spolupráci před plánováním případných stavebních a rekonstrukčních prací. Návrh samotného interiéru většinou přináší i stavební a technické zásahy, které je možno zohlednit v přípravné fázi stavebního projektu a tím ušetří finance za následné úpravy

Jak může architekt ušetřit Vaše peníze?

 • má větší přehled o materiálech a výrobcích na trhu a ví, jak je správně použít
 • řeší všechny návaznosti a detaily v projektu
 • dokáže koordinovat a kontrolovat kvalitu práce a dodávek při realizaci a tím eliminovat možná rizika zpoždění a případných reklamací